quote: "We could tell you what it's about. But then, of course, we'd have to kill you."
BastardDomain Forums \ General Chat \ wetenschapsquiz voor studenten
wetenschapsquiz voor studenten
Šnema
Taal Bastard

avatar Šnema

Registered: 21 Jun 2001
Location: hierzo
Posts: 2647
13 Nov 2004

afgelopen gisteren heb ik (in een team van 3) meegedaan aan de nationale wetenschapsquiz voor studenten. 16mc vragen, waarbij je 5 minuten per vraag hebt om te overleggen en tot een antwoord te komen. opzoeken of experimenteren kon dus niet. ik wil wel eens weten hoe ver jullie kunnen komen met alleen overleg en zonder op te zoeken of te proberen. succes!

1. Je hebt 9 zakken met elk 1000 munten en een gewone weegschaal. In ÚÚn zak zitten uitsluitend valse munten van 9 gram. De andere zakken bevatten echte munten van 10 gram. Hoeveel keer moet je minstens wegen om de zak met valse munten eruit te halen?
a. 1 keer
b. 4 keer
c. 9 keer

2. De Nationale Wetenschapsquiz leverde ooit 6 finalisten op. De notaris begon met het trekken van de derde prijs. Volgens een krant zou het eerlijker geweest zijn om bij de trekking met de eerste prijs te beginnen. Klopt dit?
a. Ja, de notaris had met de eerste prijs moeten beginnen
b. Nee, beginnen met de derde prijs is de enige eerlijke manier
c. Het maakt geen verschil, in beide gevallen is de kans op de eerste prijs even groot.

3. Wat heeft de mannelijke eikel gemeen met delen van gewone lippen?
a. Een grote musculaire flexibiliteit
b. Een identieke vochthuishouding
c. Geen last van zonnebrand

4. Op hetzelfde moment dat iemand op de grond een steentje precies 5 meter omhoog gooit, schiet een ander op 10 meter een kogel recht vooruit. Welke van de twee raakt als eerste de grond?
a. Het steentje
b. De kogel
c. Het steentje en de kogel raken gelijk de grond

5. In een kelder vind je een fles cognac VSOP van het begin van deze (eigenlijk vorige) eeuw. Aangenomen dat cognac nog steeds op dezelfde wijze wordt geproduceerd, wat is dan het smaakverschil tussen deze zeer oude cognac en een fles VSOP van nu?
a. De oude is waarschijnlijk bedorven
b. Er is geen smaakverschil
c. De oude is veel rijper en dieper van smaak

6. Een langwerpig aquarium staat met zijn uiteinden op twee weegschalen. Beide weegschalen geven hetzelfde gewicht aan. Aan een van de twee uiteinden van het aquarium druk je een bal gedeeltelijk onder water. Wat gebeurt er?
a. Aan de kant waar je de bal in het water drukt, wijst de weegschaal een lager gewicht aan dan de weegschaal aan de andere kant.
b. Beide weegschalen wijzen hetzelfde gewicht aan.
c. Aan de kant waar je de bal in het water drukt, wijst de weegschaal een hoger gewicht aan dan die aan de andere kant.

7. Een kogelrond broodje wordt in zeven precies even dikke plakken gesneden. Hoeveel korst zit er aan het kontje vergeleken met een plak uit het midden?
a. Meer
b. Evenveel
c. Minder

8. De bewering: "Deze zin is onjuist." is een voorbeeld van:
a. een syntactische tautologie
b. een semantische paradox
c. een symbolische contrapositie

9. Hoe lang moet een verticaal opgehangen passpiegel minimaal zijn wil je jezelf er van top tot teen staand in kunnen zien?
a. Op zijn minst de helft van je eigen lengte
b. Op zijn minst de wortel van je eigen lengte
c. Het hangt ervan af hoever je van de spiegel staat

10. Tot ver in de negentiende eeuw werd hysterie als neurotische aandoening uitsluitend bij vrouwen onderkend. Waarom niet bij mannen?
a. Mannen hebben geen baarmoeder
b. Hysterie werd verondersteld veroorzaakt te worden door een vaginale schimmelinfectie
c. Mannen werden geacht emotioneel stabieler te zijn omdat ze zwaarder werk verrichtten

11. Een nieuwe lente een nieuw geluid. Hoe komt het dat de zangkanarie in het voorjaar meer complexe rollers weet te zingen dan in het najaar?
a. In het najaar zijn de zangspieren opgerekt, in de winter komen ze tot rust
b. In het najaar krimpt het zangcentrum in zijn hersentjes en daardoor mist hij een enkel toontje
c. Gedurende de winter oefent hij nieuwe geluiden

12. Je zet twee even grote stekjes van dezelfde plant op de vensterbank en geeft ze regelmatig met een gieter evenveel water. EÚn van de twee stekjes aai je elke dag een beetje, het andere laat je onberoerd. Welk effect heeft deze behandeling na een paar weken op de groei van de planten?
a. Geen effect, beide planten groeien even snel
b. De vertroetelde plant groeit sneller dan de andere
c. De vertroetelde plant blijft in groei achter

13. Een jongleur van 78 kilo heeft drie knotsen bij zich die ieder 2 kilo wegen. Hij komt bij een brug die niet meer dan 80 kilo kan dragen. Kan hij jonglerend de brug over zonder dat die instort?
a. Nee, dat kan niet
b. Ja, dat kan, mits hij de knotsen hoog genoeg opgooit
c. Ja, dat kan, mits hij steeds twee knotsen in de lucht houdt

14. De volle maan lijkt aan de horizon groter dan wanneer hij hoog in de lucht staat. Hoe kun je deze illusie terstond opheffen?
a. Door met ÚÚn oog naar de maan te kijken.
b. Door te bukken en tussen je benen door naar de maan te kijken
c. Door met een verrekijker naar de maan te kijken

15. Een groenteboer zet 's ochtends 200 kilo komkommers in kisten buiten. De komkommers bestaan voor 99% uit water. De groenteboer verkoopt die dag geen enkele komkommer. Aan het eind van de dag zijn de komkommers wat uitgedroogd en bestaan ze nog maar voor 98% uit water. Hoeveel kilo komkommers heeft hij dan over?
a. 100 kilo
b. 196 kilo
c. 197,77 kilo

16. Bij verbranding van fossiele brandstoffen wordt zuurstof verbruikt en kooldioxide geproduceerd. Wat heeft dat wereldwijd op termijn voor gevolg?
a. Door een tekort aan zuurstof zal de ademhaling moeilijker worden
b. De oceaan zal verzuren tot beneden een pH van 7
c. De stratosfeer zal afkoelen

beliefs are dangerous
beliefs allow a mind to stop functioning
a non-functioning mind is clinically dead

believe in nothing

- Maynard James Keenan

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/taalbastard.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Fox
The Guzzler

avatar Fox

Registered: 10 Apr 2001
Location: North-Brabant
Posts: 9401
13 Nov 2004

Als je het wat eerder had gepost was ik ebrij geweest.
Ik ben een klein uur van te voren weggegaan daar.

Refuse to do what you don't want to do.
"http("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/quote.php") . "\" target=\"_blank\">"http($this->addslashes("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/signature.php?show")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />""
Šnema
Taal Bastard

avatar Šnema

Registered: 21 Jun 2001
Location: hierzo
Posts: 2647
14 Nov 2004

Je had je ook al ruim van tevoren op moeten geven, dus dat had dan sowieso niet meer gekund.
beliefs are dangerous
beliefs allow a mind to stop functioning
a non-functioning mind is clinically dead

believe in nothing

- Maynard James Keenan

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/taalbastard.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Wuppie
WTF is a Bastard

Registered: 7 Jul 2001
Location: Home SWEET homE
Posts: 1264
14 Nov 2004

gokje:
1a 2a 3c 4b 5c 6b 7b 8a 9c 10a 11a 12b 13c 14a 15c 16b
I want you to do as I say, not do as I do.

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/bushmeister.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Fox
The Guzzler

avatar Fox

Registered: 10 Apr 2001
Location: North-Brabant
Posts: 9401
14 Nov 2004

Ik hoef niet mee te doen, maar ik kon toch kijken?
Refuse to do what you don't want to do.
"http("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/quote.php") . "\" target=\"_blank\">"http($this->addslashes("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/signature.php?show")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />""
Šnema
Taal Bastard

avatar Šnema

Registered: 21 Jun 2001
Location: hierzo
Posts: 2647
14 Nov 2004

nee, dat mocht dus niet, fox. vond ik ook een beetje flauw, want bij ons waren er ook best een aantal mensen die wel wilden kijken.
beliefs are dangerous
beliefs allow a mind to stop functioning
a non-functioning mind is clinically dead

believe in nothing

- Maynard James Keenan

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/taalbastard.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Fox
The Guzzler

avatar Fox

Registered: 10 Apr 2001
Location: North-Brabant
Posts: 9401
14 Nov 2004

Ik doe ook maar een gok:
1b 2a 3a 4b 5a 6b 7c 8b 9a 10c 11a 12c 13a 14a 15a 16c

Het zijn maar eerste indrukken.
Refuse to do what you don't want to do.
"http("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/quote.php") . "\" target=\"_blank\">"http($this->addslashes("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/signature.php?show")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />""
Šnema
Taal Bastard

avatar Šnema

Registered: 21 Jun 2001
Location: hierzo
Posts: 2647
14 Nov 2004

  Quote originally posted by Wuppie @ 2004-11-14 16:33:02
  gokje:
  1a 2a 3c 4b 5c 6b 7b 8a 9c 10a 11a 12b 13c 14a 15c 16b


Dan heb je er volgens mij na even snel gekeken te hebben 11 fout.
beliefs are dangerous
beliefs allow a mind to stop functioning
a non-functioning mind is clinically dead

believe in nothing

- Maynard James Keenan

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/taalbastard.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Fox
The Guzzler

avatar Fox

Registered: 10 Apr 2001
Location: North-Brabant
Posts: 9401
14 Nov 2004

Hoe hebben jullie het er zelf van afgebracht Aenema?
Refuse to do what you don't want to do.
"http("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/quote.php") . "\" target=\"_blank\">"http($this->addslashes("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/signature.php?show")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />""
Fox
The Guzzler

avatar Fox

Registered: 10 Apr 2001
Location: North-Brabant
Posts: 9401
14 Nov 2004

  Quote originally posted by Šnema @ 2004-11-14 17:29:18
  nee, dat mocht dus niet, fox. vond ik ook een beetje flauw, want bij ons waren er ook best een aantal mensen die wel wilden kijken.


Zelfs niet als ik me verstop had in het auditorium?


Refuse to do what you don't want to do.
"http("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/quote.php") . "\" target=\"_blank\">"http($this->addslashes("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/signature.php?show")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />""
Šnema
Taal Bastard

avatar Šnema

Registered: 21 Jun 2001
Location: hierzo
Posts: 2647
14 Nov 2004

als je je verstopt had misschien wel. Zo streng was de controle ook niet, hoewel het natuurlijk wel opgevallen was als er veel mensen waren komen kijken.

en je hebt 8 fouten, fox. wij hadden er 5 fout en dat waren er 2 meer dan nodig, want we hadden 1 stomme rekenfout en 1 fout waarvan een teamgenoot van mij eigenlijk wel wist dat het niet kon wat hij zei. maar ja, hoeven we tenminste geen finale te spelen.

beliefs are dangerous
beliefs allow a mind to stop functioning
a non-functioning mind is clinically dead

believe in nothing

- Maynard James Keenan

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/taalbastard.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Fox
The Guzzler

avatar Fox

Registered: 10 Apr 2001
Location: North-Brabant
Posts: 9401
14 Nov 2004

5 fout. Dat is 11 goed. Dat is 4 de man. Ik heb er 8 goed. smilie
Refuse to do what you don't want to do.
"http("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/quote.php") . "\" target=\"_blank\">"http($this->addslashes("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/signature.php?show")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />""
Šnema
Taal Bastard

avatar Šnema

Registered: 21 Jun 2001
Location: hierzo
Posts: 2647
14 Nov 2004

you rule, fox!!
beliefs are dangerous
beliefs allow a mind to stop functioning
a non-functioning mind is clinically dead

believe in nothing

- Maynard James Keenan

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/taalbastard.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Fox
The Guzzler

avatar Fox

Registered: 10 Apr 2001
Location: North-Brabant
Posts: 9401
14 Nov 2004

Is het misschien ook uitgezonden op een (locale) TV zender?

Refuse to do what you don't want to do.
"http("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/quote.php") . "\" target=\"_blank\">"http($this->addslashes("http://www.bastarddomain.com/dev/ico/signature.php?show")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />""
Šnema
Taal Bastard

avatar Šnema

Registered: 21 Jun 2001
Location: hierzo
Posts: 2647
14 Nov 2004

nee. ik geloof dat ze met de finale wel wat meer publiciteit krijgen, maar hoe dat precies zit weet ik niet. en ik heb de antwoorden in een private topic gezet, zoals je voorstelde. met argumentatie erbij, dus weet je ook waar je de fout in ging.
beliefs are dangerous
beliefs allow a mind to stop functioning
a non-functioning mind is clinically dead

believe in nothing

- Maynard James Keenan

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/taalbastard.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Wuppie
WTF is a Bastard

Registered: 7 Jul 2001
Location: Home SWEET homE
Posts: 1264
15 Nov 2004

  Quote originally posted by Šnema @ 2004-11-14 17:30:38


  Dan heb je er volgens mij na even snel gekeken te hebben 11 fout.


Echt.. zaten redelijk veel vragen tussen waar ik echt geen idee had en een paar echt flauwe, maar de echte rekenvragen had ik goed smilie


I want you to do as I say, not do as I do.

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/bushmeister.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Šnema
Taal Bastard

avatar Šnema

Registered: 21 Jun 2001
Location: hierzo
Posts: 2647
15 Nov 2004

zoals 2 en 15, bedoel je? smilie
beliefs are dangerous
beliefs allow a mind to stop functioning
a non-functioning mind is clinically dead

believe in nothing

- Maynard James Keenan

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/taalbastard.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
Wuppie
WTF is a Bastard

Registered: 7 Jul 2001
Location: Home SWEET homE
Posts: 1264
16 Nov 2004

  Quote originally posted by Šnema @ 2004-11-15 20:50:15
  zoals 2 en 15, bedoel je? smilie


idd zijn geen echte reken vragen smilie
I want you to do as I say, not do as I do.

"http($this->addslashes("http://80.247.200.168/stuff/bushmeister.jpg")) . "\" border=\"0\" alt=\"[user image]\" />"
 1 
© 2000 - 2022 BastardDomain.com